pexels-pixabay-273153

Betalingstermijn naar 30 dagen

Binnenkort (vermoedelijk 1 juli 2022) moeten grote ondernemingen mkb-bedrijven binnen 30 dagen betalen in plaats van de huidige 60 dagen.

 

Dankzij met name de lobby van MKB-Nederland is de regering overstag gegaan. Grote ondernemingen moeten hun mkb-leveranciers straks binnen 30 dagen betalen. Een betalingstermijn van 60 dagen of meer is dan niet langer toegestaan. Zodra deze wet geldt, vermoedelijk vanaf 1 juli 2022, geldt deze bepaling per direct voor nieuwe overeenkomsten. Bij al bestaande overeenkomsten die een langere betalingstermijn kennen dan 30 dagen, wordt die betalingstermijn één jaar na inwerkingtreding van de wet ‘van rechtswege’ aangepast.

 

Kortom; heb je nu een afspraak met je klant die een grote onderneming is, dat een betalingstermijn geldt van bijvoorbeeld 45 dagen, dan moet die afspraak vanaf 1 juli 2023 worden gelezen als ’30 dagen’.

 

Grote onderneming

Een grote onderneming is een onderneming die voldoet aan twee van de volgende criteria:

1.     de waarde van de activa (aldus de balans) is meer dan € 20 miljoen;

2.     de netto-omzet over het afgelopen jaar is meer dan € 40 miljoen;

3.     het gemiddeld aantal werknemers (niet: FTE!) in het afgelopen jaar is meer dan 250.

 

Bij het bepalen van bovenstaande activa, omzet en aantal werknemers tellen de cijfers mee uit groepsmaatschappijen die meegenomen moeten worden in een geconsolideerde jaarrekening. Nu gaat het hier wat ver om de eisen van consolidatie door te nemen, maar grofweg kun je zeggen dat dit geldt voor ondernemingen die samen één concern vormen. Heb je 1 moedermaatschappij met 2 werknemers en twee dochterondernemingen met elk 125 werknemers, dan wordt in elk geval voldaan aan criterium ‘3’.

 

Wettelijke handelsrente

Als een grote onderneming na meer dan 30 dagen de factuur voldoet, is zij vanaf dag 31 tot aan het moment van daadwerkelijke betaling ‘wettelijke handelsrente’ verschuldigd. Vandaag de dag (april 2022) bedraagt die rente op jaarbasis maar liefst 8%. Nu is de kans klein dat een mkb’er voor bijvoorbeeld 14 dagen te late betaling rente in rekening brengt en de kans nog kleiner dat een grote onderneming die rente dan ook daadwerkelijk gaat betalen.

 

Maar weet dat al deze losse rentebedragen, uitzonderingen daargelaten, ook tot 5 jaar terug kunnen worden opgeëist. Stel dus dat een mkb’er een grote onderneming als klant krijgt per 1 juli 2022. Deze onderneming betaalt vanaf dat moment steevast elke factuur na 41 dagen, dus 11 dagen te laat. Op 1 juli 2027 eindigt de relatie tussen partijen. De mkb’er kan nu alsnog met terugwerkende kracht tot 1 juli 2022 over al zijn te laat betaalde facturen in één keer wettelijke handelsrente in rekening brengen. En dat kan bij elkaar opgeteld een leuke som ‘gratis’ geld zijn.  Overigens kon en kun je dit nu ook al doen als er betalingstermijnen zijn overschreden.

 

Het voorgaande betekent wel dat tussen mkb-bedrijven onderling nog steeds betalingstermijnen van 60 dagen overeengekomen mogen worden!

 

Meer weten over wat je rechten, plichten of mogelijkheden zijn? Onze advocaten staan voor je klaar.

Deel deze blog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp