Bedrijfsvoering

Bedrijfs-voering

Als ondernemer moet je je zaken goed hebben geregeld. Niet alleen operationeel gezien, maar ook qua bedrijfsstructuur en voor als de zaken eens niet zo lopen als jij het wil. Welke rechtsvorm kies je voor je onderneming, wat gebeurt er als je door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade en hoe ga je om met eventuele juridische geschillen met klanten of leveranciers?

Bedrijfsstructuur

Bedrijfs-structuur

Een onderneming moet altijd in een bepaalde rechtsvorm worden gegoten. Denk aan de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) of de besloten vennootschap (bv).

 Wij kunnen je adviseren over deze rechtsvormen, de verschillen daartussen en welke rechtsvorm voor jouw onderneming de beste keuze is. Kies je bijvoorbeeld voor een vof, dan moet daar een overeenkomst voor worden opgesteld tussen de vennoten. 
 

Tevens kun je denken aan de inrichting of structuur van de onderneming als je bijvoorbeeld verschillende werkzaamheden of activa wil verspreiden over verschillende bv’s (werkmaatschappijen), die dan onder een holding komen te ‘hangen’, waar dan eventueel nog een of meerdere beheers-bv’s boven zitten.

Verder begeleiden wij bedrijfsovernames (overname van activa) en adviseren en procederen wij in bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Onze expertises

Schade en aansprakelijkheid

Schade en aansprakelijkheid zijn twee zijdes van dezelfde medaille. Aansprakelijkheid kun je omschrijven als een ‘juridische fout’. Ben je niet aansprakelijk, dan kom je aan de vraag over schade niet toe. Ben je wel aansprakelijk, dan moet je de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

Je klant vindt bijvoorbeeld dat je een contractuele verplichting niet bent nagekomen. Wij kunnen voor jou beoordelen in hoeverre dat inderdaad zo is. Blijkt dat (gedeeltelijk) zo te zijn, dan kom je toe aan het bepalen van de omvang van de geleden schade.

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking en tot welke hoogte? Het vaststellen van aansprakelijkheid en vervolgens het bepalen van de schade is ons vak. 

Waar nodig schakelen wij bij complexe gevallen expertisebureaus in. Komen partijen er onderling niet uit, dan adviseren wij over een gerechtelijke procedure, de kans op ‘winst en verlies’, met de daarbij behorende kosten.

In je overeenkomst en algemene voorwaarden kun je afspraken maken over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade. Dat wordt vrijwel altijd gedaan. Ook die spelen hier een zeer belangrijke rol.

Omgekeerd kan het ook gebeuren dat jouw contractspartij zich niet houdt aan de wet of de gemaakte afspraken. Je wilt dan dat er adequaat wordt gereageerd. Welke mogelijkheden heb je dan?

Onze expertises

Nakomen of stoppen?

Stel je hebt een afspraak met een partij. Of dat nou je (ver)huurder is, koper of verkoper, klant, leverancier of dienstverlener. Op enig moment ontstaat er een geschil. Dan wil je weten waar je aan toe bent. Kan ik mijn contractspartij dwingen om de gemaakte afspraken alsnog na te komen of is het slimmer om het contract op te zeggen of te ontbinden? Welk prijskaartje hangt hieraan en welke stappen moet ik daarvoor zetten? Kan ik daarbovenop een schadevergoeding vorderen? 

Allemaal terechte vragen die jouw wederpartij ook heeft. Ontstaat er onenigheid, dan helpen wij je om je recht te halen of om je belang te beschermen. Ons uitgangspunt daarbij is dat we streven naar behoud van de relatie. Lukt dat niet (meer), dan gaan we er ook voor. Samen bespreken we de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de financiële risico’s. Jij bent uniek, je wederpartij is uniek en het geschil ook. Dat vereist telkens weer een maatwerkoplossing, die krijg je dus ook.

Onze expertises

Nog vragen over bedrijfsvoering?

Stel je vraag