Handel & Logistiek

Als (logistiek) ondernemer weet je waar je mee bezig bent, (ver)ken je de markt en zie je kansen om nieuwe diensten aan te bieden of uit te breiden. Ondernemen is echter niet geheel zonder risico’s. Wij helpen jou als ondernemer met het zo goed mogelijk vastleggen van je rechten en het inzichtelijk en beheersbaar maken van de risico’s. Dat doen we zowel aan de verkoop- als aan de inkoopkant

Handel

Ondernemen betekent kansen zien en risico’s lopen. Die risico’s moeten wel beheersbaar blijven. Het herkennen van kansen is voor veel ondernemers geen probleem. Het herkennen en beperken van risico’s ligt vaak wat ingewikkelder en is voor jou als ondernemer ook niet het meest interessante deel. 

Het veronderstelt niet alleen dat je kritisch kijkt naar je eigen contractuele verplichtingen, maar ook dat je thuis bent in nationale en internationale wetgeving. Zeker als je internationaal zaken doet. Al snel heb je van doen met Incoterms, verdragen, Europese verordeningen en aanvullend recht van een ander land. Wij weten hoe je dit regelt!

Vastleggen afspraken

Afspraken vastleggen met afnemers en toeleveranciers vraagt meestal om maatwerk. Wij zorgen ervoor dat wat jij bedoelt, ook zo op papier komt te staan. Vanzelfsprekend adviseren wij daarbij. Een goede vastlegging van afspraken vermindert de kans op onenigheid zodat het risico dat je loopt door kansen te benutten, klein blijft.

Gaat het dan toch een keer niet goed dan proberen wij een procedure voor jou te voorkomen. Een procedure kost negatieve energie, verstoort de commerciële relatie en kost simpelweg geld. Soms valt dit niet voorkomen. Ook dan kun je een beroep op ons doen. Uiteindelijk behartigen wij slechts één belang en dat is jouw belang.

Onze expertises

Logistiek

De logistieke wereld kenmerkt zich door snelheid en precisie. De goederen moeten op het juiste moment worden afgeleverd. Zonder schade uiteraard. De gemaakte afspraken, contracten en algemene voorwaarden zijn van invloed op je succes. De marges zijn doorgaans beperkt, dus veel ruimte voor onverwachte risico’s is er niet. Een verzekering biedt vaak uitkomst, maar ook een verzekering kent uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden.

Transport kan stil komen te liggen, bijvoorbeeld omdat er ladingschade is, er ongelukken gebeuren of (toe)leveranciers of afnemers in moeilijkheden komen of zelfs failliet gaan. In zulke situaties lijdt je veelal direct schade. In dat geval kun je een beroep doen op ons. Wij gaan, met kennis van zaken, tot het uiterste om je schadeloos gesteld te krijgen of juist om je schade te beperken.

Onze expertises

Nog vragen over handel of logistiek?

Stel je vraag