Incasso

Ben je ondernemer en heb je een onbetaalde factuur? Hebben je aanmaningen geen effect? Dan kun je de incasso van je factuur aan ons uitbesteden. Een advocaat kan meer en zwaardere middelen inzetten dan een incassobureau of deurwaarder. Ervaring leert dat debiteuren wel ‘ineens’ betalen als zij een brief van een advocaat krijgen. Ook als er op de bezittingen van je bedrijf beslag gelegd is kun je bij ons terecht.

Incasso onbetaalde facturen

De incasso van onbetaalde facturen start altijd met een buitengerechtelijk incasso traject. Dat betekent dat wij aanmaningen sturen en telefonisch contact opnemen met je debiteur. Heeft dat geen effect? Dan bekijken we de mogelijkheden om via bemiddeling je zaak op te lossen. Wanneer dit ook geen resultaat geeft, volgt een gerechtelijk traject.

Tijdens de gerechtelijke incasso proberen we via de rechter je vordering betaald te krijgen. Het verschilt per situatie welke gerechtelijke procedure het beste ingezet kan worden. Uiteraard adviseren wij daarover.

Onze expertises

Beslag op vermogen van je bedrijf

Mocht onverhoopt beslag worden gelegd op je bankrekening, voorraad (roerende zaken), openstaande vorderingen, bedrijfspand of voertuigen, dan kunnen wij je helpen met het opheffen van dat beslag door middel van een opheffingskortgeding.

Beslag ten laste van je debiteur

Je kunt beslag laten leggen op de bankrekening van je debiteur, zodat deze het getroffen saldo niet meer kan gebruiken. Ook kun je beslag laten leggen op het woonhuis of bedrijfspand van je debiteur, waardoor hij het niet meer vrij kan overdragen. De financier van het pand en/of woonhuis van je debiteur wordt bij beslaglegging ook geïnformeerd. Dit heeft veelal tot gevolg dat de druk oploopt en je debiteur beweegt tot betaling van uw vordering.

Leidt het beslag niet binnen enkele weken tot betaling van de onbetaalde factuur, dan kun je ervoor kiezen om een incassoprocedure bij de rechter te beginnen. Het beslag blijft dan van kracht zodat je na het verkrijgen van een veroordelend vonnis verhaal hebt.

Wij kunnen voor jou beslag leggen op bankrekeningen, roerende zaken (zoals auto’s en inventaris) en/of onroerende zaken (zoals een woning of pand). Ingeval van onbetwiste vorderingen tegen een vast laag tarief aan advocaatkosten.

Ingeval van betwiste vorderingen is maatwerk nodig, de hiermee gemoeide tijd en kosten kunnen wij inschatten zodra duidelijk is hoe en op welke gronden de debiteur je factuur betwist.

Nog vragen over onze incasso diensten?

Stel je vraag