Overheidshandelen

Als ondernemer kom je niet om de overheid heen. Je overheid kan je partner zijn, maar soms ook je tegenstander. De overheid, in al haar verschijningsvormen, heeft veel macht en kan het jou als ondernemer knap lastig maken. Wat doe je als je wordt geconfronteerd met een bestuurlijke boete, een strafbeschikking, invordering van rijbewijs of je aanvraag tot afgifte van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt geweigerd?

Bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat bepalingen waarin is opgenomen hoe de overheid aan de ene kant en burgers en bedrijven aan de andere kant zich tegenover elkaar moeten gedragen. Daarnaast, en dat is een groot deel, geeft het bestuursrecht regels waaraan ondernemers en burgers zich moeten houden. Denk aan de Arbowet of regels die aangeven hoe je bepaalde goederen moet opslaan of vervoeren of voor welke handelingen je een vergunning of ontheffing nodig hebt.

Ook geeft het bestuursrecht, en daar komt Meesters in Business in beeld, regels die aangeven wat de rechten en plichten zijn van beide partijen als er een keer is gehandeld in strijd met een regel uit het bestuursrecht. Bijvoorbeeld het recht van de overheid om een bestuurlijke boete op te leggen. Wat kun je daar dan aan doen, op welke manier en vooral, binnen welke termijn?

Realiseer je dat ook de overheid schade kan veroorzaken. De meeste schade wordt niet veroorzaakt omdat de overheid handelt in strijd met het recht, maar juist omdat men bezig is met de uitoefening van een publiek belang. En toch kan daarbij schade ontstaan. Denk aan een verkeersbesluit dat tot doel heeft om het werk aan een brug mogelijk te maken. Volstrekt logisch, maar door de afsluiting van de weg kan er wel schade ontstaan zoals gemiste omzet of extra gemaakte kosten.

Meesters in Business heeft zich toegelegd op enkele specifieke onderdelen uit het bestuursrecht. Ervaar je problemen met de overheid op een van de volgende onderwerpen, dan staan wij je bij. Van een zienswijze naar bezwaar en van beroep tot hoger beroep.

Onze expertises

Straffen

Een ander aspect van de overheid is het handhaven van de rechtsorde via het strafrecht. Dat kan variëren van een verkeersboete tot het zwaardere strafrecht en economische delicten. Meesters in Business werkt voor ‘zware’ gevallen samen met strafrechtadvocate Elisa Benhaim, verbonden aan Legaltree.

Veel verkeersboetes worden opgelegd aan de chauffeur. Vanzelfsprekend staan wij, meestal in nauw overleg met de werkgever, ook chauffeurs bij.

Onze expertises

Nog vragen over straf- of bestuursrecht?

Stel je vraag