snelheidsmeter_auto_analoog_tank

Invordering rijbewijs

Mijn rijbewijs is ingevorderd. Wat nu?

Als ondernemer in de logistiek kan het je overkomen. Een van je chauffeurs is zijn rijbewijs kwijt. Ingevorderd door de politie. Die chauffeur kun je dus even niet meer inzetten voor werk (achter het stuur). En ander werk heb je meestal ook niet zomaar. Maar het werk moet wel doorgaan. Wat kan je dan doen om ervoor te zorgen dat hij zijn rijbewijs zo snel mogelijk weer terugkrijgt en hij weer aan het werk kan?

Rijden onder invloed van alcohol of drugs, gevaarlijk rijgedrag, veel te hard rijden of weigeren mee te werken aan een blaastest. Het zijn allemaal gevallen waarbij de politie het recht (en soms de plicht) heeft om je rijbewijs in te vorderen. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet. Als je rijbewijs is ingevorderd, mag je geen motorrijtuig meer besturen. Ook niet de vrachtauto van je werk.

Wat gebeurt er na de invordering en wat kun je doen?

Als de politie je rijbewijs heeft ingevorderd, moet het binnen drie dagen naar de officier van justitie worden gestuurd. Die zal dan verder bepalen wat ermee gebeurt. Binnen tien dagen moet hij een beslissing nemen. Hij kan beslissen tot teruggave van je rijbewijs of tot inhouding. De teruggave kan voorlopig zijn, namelijk in afwachting van de strafzaak. Als het rijbewijs wordt ingehouden moet de officier van justitie de zaak binnen zes maanden na de invordering aan de rechter voorleggen. De rechter heeft het laatste woord.

Tegen de beslissing van de officier van justitie (om jouw rijbewijs in te houden) kun je in bezwaar. Dat doe je door een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank waar jouw zaak wordt behandeld. Als de officier van justitie jouw zaak nog niet aan de rechter heeft voorgelegd, kun je het verzoek richten aan de rechter die is gevestigd in de plaats waar je het feit (dat tot de invordering heeft geleid) hebt begaan. De rechter behandelt het klaagschrift doorgaans vrij snel. De zaak wordt behandeld in een zitting en de rechter doet meestal meteen daarna uitspraak. In het gunstigste geval heb je je rijbewijs binnen twee weken weer terug!

Let wel: het gaat bij een klaagschriftprocedure altijd om een voorlopige teruggave (in afwachting van de strafzaak). De rechter die jouw strafzaak behandelt, beslist ook (definitief) over jouw rijbewijs.

Je hoeft de beslissing van de ovj niet eens af te wachten om een klaagschrift in te kunnen dienen. In principe kun je dus meteen nadat de politie jouw rijbewijs heeft ingevorderd een klaagschrift indienen bij de rechter.

Wel is van belang dat je de juiste gronden aanvoert in het klaagschrift. De rechter is natuurlijk niet verplicht om je het rijbewijs (voorlopig) terug te geven. Je krijgt het dus ook niet zomaar terug. Laat je daarom altijd professioneel bijstaan door een advocaat als je een klaagschrift wil indienen. De kans op succes is dan echt veel groter.

NB: soms wordt je rijbewijs na de invordering niet naar de officier van justitie gestuurd maar naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Dat is het geval als er wordt getwijfeld of je nog wel beschikt over de rijvaardigheid of lichamelijke of geestelijke geschiktheid om het voertuig te besturen. In dat geval geldt een andere procedure. Je kunt dan geen klaagschrift indienen. Het CBR kan een onderzoek naar de rijvaardigheid of geschiktheid opleggen. Je bent verplicht daaraan mee te werken en je betaalt zelf de kosten van het onderzoek. Tenzij je je rijbewijs niet meer terug wil. Tegen de beslissing van het CBR staat bezwaar en beroep open. Dat zijn bestuursrechtelijke procedures. Ook daar kan Meesters in Business je mee helpen. 

Is jouw rijbewijs of dat van je chauffeur ingevorderd? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken om je rijbewijs – liefst zo snel mogelijk – weer terug te krijgen.

Deel deze blog

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp